Den vanskelige debatten

Å stemple sine motstandere som onde og destruktive har vært en tradisjon i all politisk debatt siden tidenes morgen og minst like mye gjeldene i dag. Er du ja til Eu kan du risikere å bli stemplet som en som vil selge landet ditt, vil du ha en liberal innvandringspolitikk ja er du for utvisking av norsk kultur, er du får miljøvern ja da er du får industridød osv. Ekseplene er dessverre alt mange. Men selv det er harde fronter i disse spørsmålene så finnes det faktisk fornuftige folk på begge sider i mange av disse spørsmålene noe som gjør at du får en debatt med konstruktive meningsytringer. Nå ønsker man å debattere cannabis er lyden en helt annen. Det er nærmest umulig å si at man ønsker er annerledes cannabispolitikk i dette landet uten å bli stemplet som en narkoliberaler som ønsker samfunnet alt vondt og det som verre er.

Forskning som sier noe annet enn det gjeldende vedtatte synet er enten kjøpt og betalt eller manipulert og at ut av sammenhengen, ifølge motstanerende mot en ny politikk på feltet. Det er også en merkelig tankegang i samfunnet når det gjelder cannabisbruk. Bruker man cannabis ja da er man missbruker, men drikker man alkohol ja da nyter man kun det. Men er ikke folk som drikker alkohol også glad i den følelsen alkohol gir dem? Flere ganger har jeg stilt spørsmålet hvorvidt folk som drikker alkohol ville byttet ut varene med et alkoholfritt alternativ som smakte akkurat det samme. Jeg har stort sett aldri fått et ja eller nei svar, bare irriterte folk som mener jeg kverulerer. Så fortsetter de å gjenta det evige mantraet om at alkoholen kan man kontrollere, mens cannabis fører til bruk av sterkere stoffer. Sistnevnte påstand er motbevist en rekke ganger, men det ser ikke ut til å nå inn mot motstandere av legalisering som behandler sin egne standpunkter som at den skulle være en religion.

Folk som er imot legalisering og regulering vil også bruke argumentet at flertallet er imot så er derfor er dette en debatt som ikke trengs å bli tatt. Dette minner meg litt om de gangende jeg har fått beskjed om jeg ikke bør stemme Venstre fordi partiet er lite. Skulle man kun ha tenkt på den måten hadde ikke kvinners rettigheter, minoriteters rettigheter, homofiles rettigheter pluss alle de demokratiske rettighetene som man i dagens samfunn ser får gitt blitt vedtatt. Alle de som kjempet gjennom disse tingende gjorde det i flere år med sterkt motstand fra de som satt med makten.

Hvorfor er NHO så skeptisk til delingsøkonomi?

Hvorfor er folk i NHO så skeptisk til den nye delingsøkonomien? Så vidt jeg vet så kan man betale både i uber andre delingstjenester med kredittkort og bankkort? Alt man foretar seg blir registrert slik at det kan medles til skattemyndighetene. Har man lyst å ta folk som sniker seg unna skatt og avgifter så burde man ta for seg byggebransjen der snakk om milliarder i unndragelse hvert eneste år. Husker også at taxinæringen i Oslo var like gretten når det var snakk om å åpne for flere selskaper i sin tid. Husker også at de flere ganger selv har blitt avslørt i store skandaler.

Når kritikken kommer fra NHO som organiserer eiere i hotell kan man begynne å lure. Her er NHO i det ene sekundet for friere konkurranse, men så er man plutselig redd for at hotellene skal miste kunder? Hyggelig at de er opptatt av sine ansatte, men samtidig er gretne når fagforeningene avslører de mange skandale angående de samme ansatte.

Følg meg på facebook og twitter

Vi trenger deg, Carl I. Hagen

Et mindretall i FrPs programkomite ønsker å avkriminalisere rusmidler og selge hasj på apoteket. Dette står i sterk kontrast til Anders Anundsens motstand mot cannabis og heller pinlige opptreden på Folkeopplysningen på NRK nylig – der han hevdet at cannabis er mer skadelig enn alkohol på tross av at et mer eller mindre unisont forskerkorps er helt uenige med ham – med en upublisert svensk eksamensoppgave og noen avisutklipp som «bevis».

Fremskrittspartiets Ungdom har ønsket å lovliggjøre cannabis i flere år, men det er fortsatt motstand i moderpartiet. Tidligere formann Carl I. Hagen bør ta tak i situasjonen og si klart ifra hvor skapet skal stå. På en tale til verdenskonferansen til International Society of Individual Liberty i San Francisco, sommeren 1990 sa Carl I. Hagen nemlig dette om legalisering: Ethvert parti som støtter dette i Norge i dag, ville miste mange stemmer, slik det også ville vært tilfellet i USA. Ideen er fremdeles i en tidlig fase. Det blir en hard kamp. Ideen blir latterliggjort, selv om den er korrekt».

Anundsens dobbeltmoral

Anundsens opptreden i NRK-programmet Folkeopplysningen var et merkelig skue. Stikk i strid med hva flertallet i forskningsmiljøet mener, hevdet han at cannabis er mer skadelig enn alkohol, med bakgrunn i en upublisert svensk eksamensoppgave og noen billige avisutklipp. Nå skal han altså sende sine folk ut på skoleturne, for å øse av sin kunnskap til ungdommer – som nettopp har sett Folkeopplysningen (rekk opp hånda de som tror at ungdommene lar seg overbevise).

Stopp krigen mot folket

En blir satt i fengsel, mens en annen overtar. De som jublet og feiret El Chapo sin fengsling har ikke forståt hvor mislykkede krigen mot narkotika er. Tror det virkelig at denne mannen sitt fall endrer noe som helst? Tro meg det er nok av personer som står klar for å overta for ham. Krigen mot narkotika har kostet tusenvis av milliarder bare i USA, uten å ha gjort noe som helst nytte. Fengslene er overfylte og nabolag er ødelagt av krig bander imellom og politiet. På sitt største hadde tidligere narkotika forbryteren Pablo Escobar egne ubåter. Andre store har egne armeer, der de til og med har klart å rekruttere tidligere elitesoldater. Land er ødelagt og politikere, politi og domstoler har tapt. Uansett hvor mye penger vi kaster inn i denne kampen jo mer faenskap skaper det. Dette er en krig som er umulig å vinne, men allikevel gjemmer vi oss bak en falsk solidaritet som heter forbud. Å si at man er motstander av et forbud er ikke solidaritet, men å benkete 50 år med mislykket politikk.

Til de som sier til meg at jeg er kynisk fordi jeg ønsker legalisering og gir personer som meg skylden i at folk dør av overdoser. Ta en titt på Mexico, USA, Colombia osv. Sjekk ut hvor mange menneskeliv forbudet og krigen tar. Problemet med en del idealister er man tror at det finnes en perfekt løsning og en dårlig løsning. Saken er at ingen av løsningene vil redde alle mennesker, men en av dem vil faktisk spare flere menneskeliv. Til de som gir legaliseringstilhengere skylden for at mennesker dør av narkotika bør selv påta seg ansvaret for de over 100 000 som har blitt drept i Mexico de siste 10 årene på grunn denne mislykkede krigen. Å da har jeg ikke tatt med meg tallene for resten av verden.

Trond Wathne Tveiten

Ikke helt slutt ennå

I da årene origo har eksistert så har jeg spredd en masse innlegg i en rekke soner på denne plattformen. Til tider har det vært artig, mens i andre har det vært helle frustrerende. Til å med på origo har anonyme troll fått muligheten til å ødelegge enhver debatt, noe som dessverre har skjedd alt for ofte. Å skrive om temaer som innvandring, kritisere frp eller ta opp andre liberale verdisaker osv får av og til frem det verste i folk. De som kommer med ufine kommentarer er nesten unntak personer som gjemmer seg bak et nick. I perioder har jeg blitt så lei at jeg bare har holdt meg borte, men jeg har alltid kommet tilbake. For det har også vært mange fine og innholdsrike diskusjoner. Noen som har gjort at jeg har fått mindre søvn i perioder enn det som er bra for meg, men er man engasjert så er man engasjert.

Uansett så har det vært moro så lenge det hele varte, men jeg syntes allikevel at der er vemodig og trist at Origo aldri helt klarte å leve opp til sitt fulle potensial. Mange gode soner ble startet for deretter å bli forlatt. De som drev Origo klarte aldri helt å virkeliggjøre visjonene sine eller utvikle plattformen på en skikkelig måte. Så nå er det slutt og origo vil etter hvert bare være et fjernt minne.

FN vil avkriminalisere cannabis

Nylig har både FNs kontor for menneskerettigheter og den tungtveiende organisasjonen Human Rights Watch anbefalt avkriminalisering av bruk av rusmidler. Dette fordi straff hindrer folk fra å oppsøke helsetjenestene og er med på å forsterke stigma og ødelegge folks liv. Tidligere FN-generalsekretær Kofi Annan og vår egen Thorvald Stoltenberg vil gå lenger, og innføre statskontrollert salg av cannabis. På den måten kan man innføre fornuftige restriksjoner som aldersgrense og samtidig stoppe pengestrømmen til organisert kriminalitet.

Fem amerikanske delstater har allerede valgt å skattelegge og lovregulere cannabis, og fem til, inkludert California, vil antakelig følge etter i november i år. 17 stater har avkriminalisert, og 26 stater har medisinsk cannabis. Canada skal legalisere cannabis våren 2017.

Nei til biltrafikk over bryggen

Det har vært mye snakk om at bybanen vil ødelegge bryggen, noe som kan diskuteres. Men hvor er alle protestene mot biltrafikken over bryggen? Hvor er alle de demonstrantene som engasjerer seg mot bybane over bryggen når det kommer til dette spørsmålet? Derfor har jeg startet siden nei til biltrafikk over bryggen. Jeg antar at alle de som sier de er glade i bryggen og ikke ønsker bybanen over den nå liker denne siden og sprer den til alle de kjenner. Jeg ville finne det veldig merkelig og lite troverdig hvis de ikke gjør det.

Skjenkepolitikk

Venstre ønsker en skjenkepolitikk som oppleves som forutsigbar og rettferdig for næringen. Dagens prikksystem fungerer godt, og bør videreføres. Vi støtter prinsippet om at skjenkebevilling skal være lett og få og lett å miste. Det motsatte vil favorisere de store, veletablerte aktørene og gjøre det vanskeligere å starte noe nytt. Samtidig bør kontrollrutinene være utformet på en måte som lett luker ut useriøse aktører.

Venstre vil utvide maksimal skjenketid til den statlige maksgrensen kl. 03, og er samtidig tilhengere av at kommunene selv bør kunne sette grensen for skjenkestop. Det er ønskelig å stimulere til at byens skjenkesteder har ulike skjenketider for å unngå store opphopninger i sentrum nattestid. Skjenkestopp for uteservering bør være kl. 01, slik det er i dag.

Miljø og klima - Ein grøn kurs og eit moderne Hordaland

Klimatiltak er ei billig forsikring for å redusere skader som følgje av global oppvarming i framtida. Venstre sitt mål er å gjere Norge til ein leiande nasjon på fornybar energi, klimateknologi og ny teknologi som reduserer Co2-utslepp i olje- og gassproduksjonen

Venstre vil utnytte dei interessante perspektiva som ligg i grøn innovasjon og fornying, og bygge framtida på nye og konkurransedyktige næringar.

Presentasjon av Venstres 14 kandidat i Bergen

Jeg har over 20 års politisk og organisatorisk erfaring fra blant annet Venstre, Amnesty og Norsk studentunion.

Liberale rettigheter

Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte menneske. Samfunnet skal sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Politisk styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter.

Venstre vil også legge til grunn et annet liberalt prinsipp, som sier at all politisk styring skal være offentlig tilgjengelig og åpent..

Bergen skal være en foregangskommune innen dyrevern og dyrevelferd.

Husdyrhold skal ta hensyn til dyrenes naturlige adferd og behov. Dessverre er det ikke alltid slik, og ofte ser vi dyr utsatt for grusom behandling

Innvandring og integrering

Innvandrere er en berikelse for det norske samfunnet. De fleste innvandrere og deres barn er godt inkludert. Likevel står altfor mange innvandrere utenfor viktige deler av fellesskapet og utsettes for diskriminering. Integrering er en av Venstres satsningsområder – til gode for Bergens borgere, for næringslivet og for innvandrerne selv.

Inkludering

Et bedre busstilbud

Venstre vil prioritere et bedre kollektivtilbud fremfor vekst i biltrafikken. I dag har fylkeskommunen eneansvar for kollektivtrafikken. Det må endres slik at Bergen kommune får det politiske ansvaret for kollektivtilbudet innad i kommunen. Slik kan vi sikre bedre koordinering mellom utbygging av byen generelt og utbygging av kollektivtilbudet spesielt. Det er viktig med et godt samarbeid med nabokommunene om utviklingen av kollektivtilbudet gjennom Skyss.

Inntil Bergen kan ta over det politiske ansvaret, er det likevel mye kommunen kan gjøre for å forbedre kollektivtilbudet. Venstre vil gi bussene prioritet i trafikken der det er mulig, etablere flere kollektivfelt på hovedveiene, fjerne gateparkering slik at bussene kommer enklere frem, gi bussene prioritering i lyskryss og generelt øke fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

Skule og opplæring - Fokus på elevane sine ynskje, evner og behov

- Fokus på elevane sine ynskje, evner og behov

Trygge veier, båt og fergetransport

Trygge og gode vegar

Venstre vil:

Kulturpolitikk for Bergen

Kulturpolitikken skal stimulere og motivere frie, skapende krefter – ikke ensrette dem. Kultur skal bidra til demokrati og ytringsfrihet. Kulturlivet, kunsten, mediene, organisasjoner og sivile fellesskap skal ikke være instrumenter for det offentlige, men leve i kraft av seg selv og utfordre, kritisere og utvikle samfunnet uavhengig av politiske mål. Et mangfoldig og bredt kulturtilbud skaper dessuten større valgfrihet for den enkelte og er med på å bidra til bedre livskvalitet.

Kulturpolitikken bør og kan i liten grad målstyres mot bestemte resultat, og aller minst når det gjelder kunstens form og innhold. Politikken kan tilføre ressurser og gi rammevilkår for kunstnerisk vekst. Kultursektoren er også en betydelig bidragsyter til en videre utvikling av Bergensregionen som en sterk, konkurransedyktig byregion.

Mindre unødvendig biltrafikk

Bergen ligger bak mange andre byer når det gjelder å begrense biltrafikk. Vårt mål er å redusere biltrafikken med 10 % innen 2020. Færre parkeringsplasser, mer innfartsparkering, flere miljøgater, og trafikkdempende tiltak som for eksempel rushtidsavgift eller miljødifferensierte bompenger er løsninger som har fungert i andre byer og som må vurderes i Bergen.

Kommunen må stimulere arbeidsgivere og arbeidstakere til å eksperimentere med fleksitidløsninger, ordninger med hjemmekontor, spontan samkjøring og lignende for å få ned transportbehovet i rushtiden. Kommunen bør selv gå foran som godt eksempel.

Bedre rusomsorg

Situasjonen for byens rusavhengige er uverdig og uakseptabel. Bergen er blant de byene i Europa med flest overdosedødsfall, og åpne russcener preger bybildet. Hver enkelt rusavhengig må sees som det mennesket han eller hun er – og bli møtt med tiltak som passer for situasjonen vedkommende er i. Venstre vil prioritere tiltak som gir rusavhengige verdighet og som redder liv. De som ønsker et tilbud om rusfri behandling, bør få dette senest 24 timer etter avrusing. Samtidig må vi unngå at det beste blir det godes fiende. Venstre vil melde Bergen ut av organisasjonen ECAD (European Cities Against Drugs) og få slutt på en politikk som hindrer leger i å bruke virkemidler som beviselig virker.

Venstre mener den urealistiske visjonen om det narkotikafrie samfunnet har stått i veien for skadereduserende tiltak som erfaring fra andre land og byer viser at redder liv og øker livskvaliteten for de rusavhengige.

Bybanen og bærekraftig byutvikling

Bybanen må være ryggraden i kollektivtilbudet i Bergen. Hensikten med Bybanen er å ta unna det store antallet daglige reiser som foretas over relativt korte avstander. Banen må suppleres med hurtigbåter og ekspressbusser som går på tvers av byen for å sikre et godt kollektivtilbud både til det store flertallet, og de som skal reise langt. Banen skal bygges til alle bydelene på en måte som gjør at den kan brukes av flest mulig samtidig som reisetiden holdes nede slik at den er konkurransedyktig. Venstre vil arbeide for at Bybanen skal være synlig og gå i det eksisterende gatenettet gjennom sentrum slik at en størst mulig del av sentrum får gangavstand til nærmeste stopp. For å sikre dette, ønsker Venstre at Bybanen skal gå over Torget og langs Bryggen.

Bybanen skal være en motor for bærekraftig byutvikling. Vekst og fortetting må skje langs bybanetraseen. Både boliger, arbeidsplasser, skoler, barnehager, handel, og fritidsaktiviteter må plasseres nær kollektivknutepunktene. Slik vil vi begrense transportbehovet og sikre befolkningsvekst uten vekst i biltrafikken. En forutsetning for miljøvennlig byutvikling er at det økte transportbehovet som følger med folkeveksten, dekkes av gange, sykkel, og kollektivtransport.

Grønne og blå byrom av høy kvalitet

Bergen trenger flere såkalte «blågrønne strukturer»; parker, elver, vann, badeplasser, og friluftsområder som er tilrettelagt for flest mulig bergensere. Når vi skal bygge ut byen, er det viktig å samtidig ta vare på grønne områder der vi kan. Politikere må tenke på de store linjene, men må også ha et øye for de små kvalitetene som gjør Bergen til en god by å bo i: Snarveiene, smauene, lekeplassene osv. En viktig forutsetning for at en mer urban by skal bli god å bo i, er at det legges mer til rette for grøntområder, vassdrag, og badeplasser.

Vassdrag, vann og sjø må tas vare på gjennom bruk. Allmenn tilgang til sjøen må sikres. Vassdrag i nåværende og fremtidige utbyggingsområder må være en del av byrommet, også utenom vanlige park- og grøntområder. Vassdrag med tilhørende dyre- og fiskeliv må, der dette er aktuelt, fremheves og brukes i bolig- og næringsområder. Både villdyr og husdyr har en plass i Venstre visjoner for grønne og blå byrom.

Venstres landbrukspolitikk for Hordaland

Venstre ynskjer ein meir urban matproduksjon, og at dette blir ein del av mat – og landbruksstrategien til fylket. Areal i tettbygde strøk kan i mykje større grad nyttast til matproduksjon og må takast høgde for ved nyutvikling og utbygging. Det offentlege si hovudoppgåve vil vere stønadsordningar og haldningsskapande arbeid. Lokal produksjon av mat er positivt for både det fysiske og sosiale miljø. Parsellhagar, plenar, rivingstomtar og tak er døme på område som kan nyttast til lokale areal for dyrking.

Landbruket i Hordaland må ta sin del av ansvaret for ei berekraftig utvikling. Venstre ynskjer å oppmuntre i aukande grad til økologisk jordbruk, og til utsleppsreduksjon i jordbrukssektoren. Landbruket utgjer ein viktig del av løysinga på klima- og energisida, og det er bruk for ei teknologiutvikling som fremjar rein energi og binding av klimagassar.

Laksevåg Venstre

Følges av 12 medlemmer.
Origo Laksevåg Venstre er en sone på Origo. Les mer
Annonse